PDF Drukuj Email

W dniach 6-7 lutego 2016 roku w Hali Widowiskowo ?Sportowej Orodka Sportu i Turystyki w Chemy odbya si "XVII Regionalna Wystawa Gobi Rasowych i Drobnego Inwentarza Chema 2016" organizowana przez Chemyski Klub Hodowcw Gobi Rasowych. W tegorocznej wystawie wzio udzia 94 hodowcw, wystawiajc ponad 1400 zwierzt midzy innymi 1243 sztuk gobi rasowych, 101 sztuk drobiu ozdobnego oraz 41 sztuk krlikw.Komisja sdziowska skadaa si z 14 dowiadczonych sdziw z rnych miast Polski, ktrym przewodniczy sdzia ekspert Stanisaw li.

Na wystawie zobaczy mona byo take indyki, pawie, baanty, krliki miniaturowe, winki morskie oraz drobn egzotyk.
Poza wystawcami Chemyskiego Zwizku w wystawie udzia wziy liczne reprezentacje stowarzysze z Giycka, Pelplina, Torunia, Malborka, Ustki, Gniezna,Grudzidza, Skierniewic, Poznania. Najliczniej reprezentowane wrd gobi rasy to: Garacz Pomorski, King, Niemiecki Wystawowy; wrd drobiu: Karzeek Kochin, Brodacz Antwerpski, Karzeek Polski; wrd krlikw: Baran Francuski, Olbrzym Belgijski, Kalifornijski.

W tym roku nasza wystawa cieszya si duym zainteresowaniem rodzin z dziemi. Ju w pitek odwiedziy nas wycieczki szkolne. Najmodsi zwiedzajcy pod okiem sdziw mogli pogaska gobie. W sobot i niedziel duym zainteresowaniem cieszy si ?Kolorowy Ptasi Kcik?, w ktrym dzieci koloroway zwierztka. Ich prace mona byo zobaczy podczas rozdania nagrd na ciance za stoem prezydialnym.

Serdecznie dzikujemy przedstawicielom instytucji za okazane wsparcie finansowe oraz objcie wystawy patronatem honorowym. Na ceremonii wrczenia nagrd nie zabrako zastpcy Burmistrza Chemy Pana Marka Kuffla, Wicestarosty Wbrzeskiego Pani Boeny Szprynieckiej, Przewodniczcego Rady Powiatu Toruskiego Tomasza Zakrzewskiego oraz Czonka Zarzdu Powiatu Toruskiego Wiesawa Kazanieckiego. W tym roku mielimy zaszczyt goci rwnie goci specjalnych, a mianowicie Pana Godfryda Kuryo ? Wiceprezesa Polskiego Zwizku Hodowcw Gobi Rasowych i Drobnego Inwentarza oraz Pana Stanisawa lia ? sdziego eksperta, przewodniczcego komisji sdziowskiej na naszej wystawie. Podczas uroczystego wrczenia nagrd, wiceprezes Godfryd Kuryo wrczy okolicznociowe medale 25 lecia PZHGRiDI kolegom Waldemarowi Szymaniakowi oraz Kazimierzowi Seroce za wieloletni, spoeczna prac na rzecz rozwoju naszego stowarzyszenia.

Przyznane nagrody:


Poza nagrodzonymi w poszczeglnych kategoriach przyznano szereg nagrd specjalnych:
 • Obrazy namalowane i wrczone przez Stanisawa lia:
  • ?Zamojski? dla Kazimierza Seroki
  • ?Perukarz? dla Tomasza Zmury
  • ?Karier? dla Adama Krawczyka
  • ?Gdaski Wysokolotny /Sok Gdaski? dla Adama Olszewskiego
 • Puchar za ?Championa Wystawy? w rasie Kapucyn Staroholenderski dla Zbigniewa Wrbla(fundator Burmistrz Chemy Jerzy Czerwiski)
 • Puchar za ?Najwysz Kolekcj Wystawy? w rasie Garacz Gaditano dla Dariusza Buzalskiego(fundator Burmistrz Chemy Jerzy Czerwiski)
 • Transporter do gobi za najwicej wystawionych gobi na wystawie (44 szt.) dla Andrzeja Kryszaka(fundator Starosta Toruski Mirosaw Graczyk)
 • Kosz transportowy dla Weroniki Jagielskiej za zaangaowanie w organizacj wystawy (fundator Wjt Gminy Unisaw Jakub Danielewicz)
 • Kosz transportowy dla Wiktorii Grabowskiej za zaangaowanie w organizacj wystawy (fundator Starosta Powiatu Wbrzeskiego Krzysztof Makiewicz i Wicestarosta Powiatu Wbrzeskiego Boena Szpryniecka)
 • Kosz transportowy dla Ernesta Gralskiego za hodowl i promocje ras polskich (fundator Burmistrz Wbrzena Leszek Kawski)
 • Figurka w. Franciszka - nagroda prezesa stowarzyszenia Karola Sarneckiego za zaangaowanie w organizacj wystawy dla Dariusza Eliasza.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, dzikujemy wystawcom i zapraszamy za rok.

tekst: Agata Sarnecka 
PDF Drukuj Email

II WYSTAWA GOBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA
UNISAW 2015

W dniach 7-8 listopada 2015 roku w Sali Widowiskowo ? Sportowej w Unisawiu odbya si II Wystawa Gobi Rasowych i Drobnego Inwentarza Unisaw 2015 organizowana przez Chemyski Klub Hodowcw Gobi Rasowych. W wystawie wzio udzia 39 hodowcw, ktrzy zaprezentowali 465 sztuk gobi w 31 rasach i ponad 80 sztuk drobiu w 10 rasach. Na wystawie mona byo zobaczy take krliki i ma egzotyk. Caa wystawa liczya okoo 600 sztuk.Najliczniej prezentowane stawki to Garacz Pomorski (66) i King (53). Duym zainteresowaniem dzieci cieszy si Kolorowy Kcik, w ktrym najmodsi uczestnicy wystawy mogli pokolorowa zwierztka, ktrymi w niedziel przyozdobiono wystaw.

GALERIA WYSTAWY - Wojciech Gralski

Serdeczne podzikowania kierujemy do Wjta Gminy Unisaw Pana Jakuba Danielewicza za udostpnienie sali wystawowej, pomoc w organizacji i okazane wsparcie finansowe.

Na wystawie przyznano:

KATALOG

Nagrody specjalne:

CHAMPION WYSTAWY Karzeek Polski 97 pkt. kol. Marcina Stolkowskiego

(Nagroda ufundowana przez producenta pucharw Pana Jana Olkowskiego)

NAJLEPSZA KOLEKCJA WYSTAWY Garacz Pomorski 381 pkt. kol. Marcina Czerwiskiego

NAJLEPSZA KOLEKCJA WYSTAWY King 381 pkt. kol. ukasza widerskiego

(Nagrody ufundowane przez Wjta Gminy Unisaw Pana Jakuba Danielewicza)

Tekst: Agata Sarnecka


 
PDF Drukuj Email
W dniach 21-22 lutego w Hali Widowiskowo ?Sportowej Orodka Sportu i Turystyki w Chemy,odbya si ?V Kujawsko-Pomorska Wystawa Gobi Rasowych i Drobnego Inwentarza Chema 2015?.

Po raz pierwszy Chemyski Klub Hodowcw Gobi Rasowych mia przyjemno organizowa wystaw o randze regionalnej. W tegorocznej Kujawsko-Pomorskiej wystawie wzio udzia 104 hodowcw, wystawiajc okoo 1600 zwierzt midzy innymi 1300 sztuk gobi rasowych, 215 sztuk drobiu ozdobnego oraz 70 sztuk krlikw. Komisja sdziowska skadaa si z 16 dowiadczonych sdziw z rnych miast Polski, ktrym przewodniczy sdzia ekspert Stanisaw li.
Poza ocen w pokazie uczestniczyo okoo 100 szt. zwierzt rnych gatunkw i ras, prezentowano min. krliki miniaturowe, pawie, baanty, kuropatwy, indyka i ptaki egzotyczne.

Hala drb, krliki

W wystawie, poza kolegami z Chemyskiego Klubu Hodowcw Gobi Rasowych, uczestniczya liczna grupa hodowcw ze stowarzysze z Giycka, Wocawka, Pelplina, Pruszcza Gdaskiego, Torunia, Skierniewic, Grudzidza, Malborka i Aleksandrowa dzkiego. Wystaw odwiedzili rwnie zagraniczni gocie z Niemiec oraz Szkocji.

Najliczniej reprezentowane wrd gobi byy: Garacz Pomorski (112), King (96), Niemiecki Wystawowy (52) oraz Gdaski Wysokolotny (50); wrd krlikw: Kalofornijski, Srokacz Niemiecki oraz Baran Francuski; wrd drobiu: Karzeek Kochin, Brodacz Antwerpski, Bantamka.

Przy Chemyskim Klubie Hodowcw Gobi Rasowych dziaa Klub Hodowcw Karzeka Polskiego, ktry zaprezentowa wyniki swojej pracy hodowlanej nad nasz rodzim ras kur. Poza stawk Karzekw do oceny w odmianach zocistoszyja, srebrzystoszyja i pomaraczowoszyja w wolierach pokazowych przedstawiono ptaki w barwie czarnej, biaej i pszenicznej.

Du atrakcj dla zwiedzajcych po raz kolejny okaza si "Kolorowy Ptasi Kcik". Po obejrzeniu wystawy dzieci mogy spdzi tam czas kolorujc oraz skadajc z papieru rne zwierztka. Dla najmodszych zorganizowany zosta rwnie konkurs "Ile way Prezes?". Polega on na oszacowaniu przez dzieci wagi indyka o imieniu Prezes. Losy wrzucano do skrzynki, a podczas niedzielnego rozdania nagrd po komisyjnym zwaeniu indyka ogoszono wynik, a zwycizcy wrczono nagrod - hulajnog, ufundowan przez prezesa stowarzyszenia - Karola Sarneckiego.


Poza nagrodzonymi w poszczeglnych kategoriach przyznano szereg nagrd specjalnych:
 • Cztery obrazy namalowane i wrczone przezStanisawalia dla wyrnionych hodowcw
 • Puchar (fundator Burmistrz Miasta Chemy Jerzy Czerwiski) dla Arkadiusza Werenczaka za "Championa Wystawy" w rasie Garacz Grnolski Biaogowy
 • Puchar (fundator Starosta Toruski Mirosaw Graczyk) dla Dariusza Grabowskiego za"Najlepsz Kolekcj Wystawy" w rasie Kochin Miniaturowy
 • Puchar (fundator Wjt Gminy Unisaw Jakub Danielewicz) dla Weroniki Jagielskiej za zaangaowanie w organizacj wystaw.
 • Puchar (fundator Burmistrz Miasta Wbrzena Leszek Kawski) dla Ernesta i Wojciecha Gralskich za promowanie hodowli polskich ras gobi i drobiu
 • Puchar (fundator producent pucharw Jan Olkowski) dla Mirosawa Orowskiego za zaangaowanie w organizacj wystaw
 • Kosz transportowy (Vice-starosta Wbrzeski Boena Szpryniecka) dla Marcina Stolkowskiego za reprezentowanie Powiatu Wbrzeskiego
 • Voucher na Kompleks Termalny Uniejw (fundator Karol Sarnecki) dla rodziny Jagielskich za zaangaowanie w dziaalno klubu i intensywn pomoc w organizacji wystaw.

Pena lista nagrodzonych:

Tekst, Agata Sarnecka. 
PDF Drukuj Email

W dniach 25-26 padziernika 2014 Chemyski Klub Hodowcw Gobi Rasowych zorganizowa, po raz pierwszy w nowym miejscu, w piknej przestronnej sali?I Wystaw Gobi Rasowych i Drobnego Inwentarza UNISAW 2014?. Wystawa odbya si w Hali Widowiskowo-Sportowej w Unisawiu przy ul. Spokojnej 16, uczestniczyo w niej 48 hodowcw prezentujc 636 ptakw poddanych ocenie i okoo 70 zwierzt pokazowych.

Najwiksz grup prezentowanych zwierzt stanowiy tradycyjnie gobie 565 szt. Poza popularnymi w naszym rejonie rasami takimi jak Garacz Pomorski- 65 szt.,Garacz Siodaty apciaty -34 szt., Wyrotek Wschodniopruski - 31szt. wystawiono take rzadko wystpujce na wystawach Pomorskie Daszkookie, Olbrzymy Rzymskie czy Garacze Gaditiano. Drb ozdobny prezentowany w stawce prawie 70 szt, kilkanacie sztuk krlikw oraz kilkadziesit sztuk winek morskich i ptakw egzotycznych.
Dzikujemy Wjtowi Unisawi Panu Jakubowi Danielewiczowi za pomoc organizacyjn, wystawcom prezentujcym zwierzta na naszej wystawie oraz zwiedzajcym za odwiedzenie nas w nowym miejscu. Szczeglne podzikowania kierujemy dla Pa z miejscowego Orodka Kultury ktre wykonay dekoracje na wystaw.
Na wystawie przyznano:


 
III Wielki Piknik Charytatywny PDF Drukuj Email

8 czerwca 2014 roku czonkowie naszego Klubu, bracia Piotr i Tomasz Sowa oraz Roman Matosz wzili czynny udzia w organizacji "III Wielkiego Pikniku Charytatywnego". Nasi koledzy klubowi wraz ze swoimi rodzinami zorganizowali plenerowy pokaz gobi, drobiu i krlikw. Pokaz cieszy si bardzo duym zainteresowaniem uczestnikw tej imprezy. Najmodszym szczeglnie do gustu przypady krliki prezentowane w kilku rasach. Doroli dopytywali o rasy kur i kaczki czubate, ktre poza tym e mog by ozdob ogrodu, posiadaj take walory uytkowe. Koledzy prezentujc poszczeglne gatunki i rasy udzielali wyczerpujcych odpowiedzi na pytania dotyczce ywienia, warunkw utrzymania zwierzt, a take moliwoci wstpienia do naszego stowarzyszenia. Galeria z pokazu:GALERIA (fot. Tomasz Sowa)

Organizatorzy pikniku za nasz udzia w imprezie przesali ponisze podzikowanie:


 
PDF Drukuj Email

W dniach 15-16 lutego w Hali Widowiskowo ?Sportowej Orodka Sportu i Turystyki w Chemy, ul. Hallera 17, odbya si ?XV Jubileuszowa Wystawa Gobi Rasowych i Drobnego Inwentarza Chema 2014?.

Wystawa, pod wzgldem iloci eksponatw, bya rekordow organizowan dotychczas przez Chemyski Klub Hodowcw Gobi Rasowych i najwiksz wystaw organizowan w wojewdztwie kujawsko ? pomorskim. Swj dorobek hodowlany zaprezentowao 98 hodowcw, wystawiajc okoo 1500 zwierzt midzy innymi gobie rasowe w 70 rasach, drb ozdobny w 20 rasach. W wystawie, poza kolegami z Chemyskiego Klubu Hodowcw Gobi Rasowych, uczestniczya liczna grupa hodowcw ze stowarzysze z Wocawka, Pelplina, Pruszcza Gdaskiego, Torunia, Bydgoszczy, Skierniewic, Grudzidza, Malborka i Ciechanowa.

Oceny ptakw dokonao 13 sdziw ekspertw, ktrzy przyjechali do Chemy midzy innymi z Katowic, Rudy lskiej, Chorzowa, Tczewa, Poznania, Gniezna i Giycka. Ocenie poddano liczn i bardzo zrnicowan stawk gobi (1230 szt.) oraz drb ozdobny (185 szt.) pochodzcy z rnych rejonw wiata. Poza ocen w pokazie uczestniczyo okoo 100 szt. zwierzt rnych gatunkw i ras, prezentowano min. pawie, baanty, kuropatwy , przepiry, krliki, winki morskie i ptaki egzotyczne.

Dla najmodszych odwiedzajcych przygotowano kcik, w ktrym patrzc na zwierzta mogli pokolorowa wybrane przez siebie obrazki. Dzieci miay moliwo uczestniczenia w warsztatach origami, tworzc z kartek papieru rnorakie ptaki. Pod okiem hodowcw dzieci mogy samodzielnie nakarmi, pogaska krliki miniaturowe i winki morskie.

Najliczniej reprezentowane wrd gobi byy: Garacz Pomorski 121 szt., King 78 szt., Niemiecki Wystawowy 64 szt., wrd drobiu: Karzeek Kochin 35 szt., Brodacz Antwerpski 22 szt., Bantamka 16 szt. Dziaajcy przy Chemyskim stowarzyszeniu - Klub Hodowcw Karzeka Polskiego zaprezentowa wyniki swojej pracy hodowlanej nad nasz rodzim ras kur. Poza stawk zocistoszyich Karzekw poddanych ocenie, w wolierach przedstawiono ptaki w barwie srebrzystoszyjej , biaej i pstrej.

Przyznano:


Nagrody specjalne:

 • Puchar (fundator Burmistrz Miasta Chemy) ?CHEMPION WYSTAWY? - gobie: Zamojski 97pkt. Seroka Kazimierz
 • Puchar (fundator Burmistrz Miasta Wabrzena) ?CHEMPION WYSTAWY? - drb: Karzeek Polski 98 pkt. Zieliski Sebastian
 • Kosz transportowy (fundator Boena Szpryniecka) ?Najlepsza Kolekcja Wystawy? : Zamojski 381 pkt. Seroka Kazimierz
 • Puchar (fundator wjt gminy Unisaw Jakub Danielewicz) Nagroda Specjalna za uczestnictwo w najwikszej liczbie wystaw organizowanych przez Chemyski Klub - Roman Matosz 13 na 15 wystaw
 • Puchar (fundator producent pucharw Jan Olkowski) Nagroda Specjalna za zaangaowanie w dziaalno klubu - Jerzy Osiski
 • Puchar Nagroda Prezesa Karola Sarneckiego - Micha i Szymon Jaworski za zaangaowanie w dziaalno klubu.
 • Statuetka od czonkw Chemyskiego Klubu dla Prezesa Karola Sarneckiego za zaangaowanie w dziaalno klubu.
 • Obraz Chiskiego Gobia od Stanisawa Slia dla Karola Sarneckiego za zaangaowanie w dziaalno klubu
 • Ksiki - Encyklopedie o gobiach rasowych - 12 sztuk dla najmodszych uczestnikw wystawy.
Galeria z wystawyw zakadce FOTOGALERIA


 
PDF Drukuj Email

31 sierpnia na prob Dyrektora Gminnego Orodka Kultury pana Pawa Marwitza, podczas gminnych doynek w Unisawiu zosta zorganizowany pokaz gobi, drobiu ozdobnego i krlikw. Pokaz zorganizowao 6 hodowcw z naszego Klubu w wikszoci z okolic Unisawia. Zaprezentowanych zostao okoo 150 egzemplarzy w kilku gatunkach i kilkudziesiciu rasach. O doynkow dekoracj pokazu zadbay panie Szina i Agata Sarneckie oraz Ewa Matosz za co serdecznie dzikujemy. Pokaz cieszy si ogromnym zainteresowaniem zwiedzajcych, wrd goci byli midzy innymi; wjt gminy Unisaw p. Jakub Danielewicz, starosta chemiski p. Wojciech Biczyk oraz dziekan ks. kan. Marek Linowiecki. Szczeglne podzikowania za zaangaowanie, koordynacje pokazu i kontakt z dyrektorem GOK-u nale si koledze Piotrowi Jagielskiemu.

Galeria w zakadce FOTOGALERIA. Doynki Unisaw.

Zdjcia wykonay Agata i Szina Sarneckie.

 
PDF Drukuj Email

08 czerwca 2013 roku na zaproszenie Burmistrza Miasta Wbrzena za porednictwem Kierownik Wydziau Rozwoju Miasta Pani Edyty Brzoskowskiej zosta zorganizowany pokaz gobi, drobiu, krlikw i winek morskich. W pokazie wzio udzia 11 hodowcw naszego Klubu prezentujc okoo 200 egzemplarzy zwierzt. Dziki duemu zaangaowaniu kolegw organizacja pokazu przebiegaa bardzo sprawnie i w miej koleeskiej atmosferze. Pikna pogoda i lokalizacja nieopodal jeziora Zamkowego sprawiy, e pokaz cieszy si bardzo duym zainteresowaniem zwiedzajcych. Podzikowania dla wszystkich hodowcw biorcych udzia w tym wydarzeniu. Szczeglne podzikowanie dla kolegi Piotra Barana i Edmunda Ciesliskiego za nieodpatn organizacj transportu sprztu wystawowego.

Galeria fotografii w zakadce FOTOGALERIA.Dni Wbrzena.


Zdjcia wykona Ernest Gralski.

 
PDF Drukuj Email

wietlica wiejska w Rysku bya kolejnym ju miejscem spotkania integracyjnego czonkw Chemyskiego Klubu Hodowcw Gobi. W sobot 13 lipca 2013 roku mimo niesprzyjajcej aury frekwencja dopisaa i dziki inicjatywie Kolegi Piotra Barana moglimy cieszy si fantastycznym smakiem pieczonego dzika, za co serdecznie dzikujemy. W rodzinnej atmosferze bya okazja do wymiany pogldw oraz zawarcia nowych znajomoci. Mamy nadzieje, e kolejne nasze spotkania poza zebraniami bd cieszyy si rosncym zainteresowaniem, bo nie samymi gobiami yje czowiek.

 
PDF Drukuj Email

XIV Wystawa Gobi Rasowych i Drobnego Inwentarza Chema 2013

W dniach 09-10 lutego w Hali Widowiskowo ?Sportowej Orodka Sportu i Turystyki w Chemy, odbya si XIV Wystawa Gobi Rasowych i Drobnego Inwentarza Chema 2013.

Wystawa zostaa objta patronatem honorowym przez Burmistrza Miasta Chema ? Pana Jerzego Czerwiskiego, V-ce Burmistrza Miasta Chema ? Pana Marka Kuffla, przez przedstawicieli Toruskiego Starostwa Powiatowego: Starost ? Pana Mirosawa Graczyka i V-ce Starost Dariusza Mellera. Ze wzgldu na to, e szeregi klubu zasilaj take hodowcy spoza Chemy, wystaw patronatem honorowym obj rwnie Wjt Gminy Unisaw - Pan Jakub Danielewicz oraz Burmistrz Miasta Wbrzena ? Pan Leszek Kawski.

Wystawa, pod wzgldem iloci eksponatw, bya rekordow organizowana dotychczas przez Chemyski Klub Hodowcw Gobi Rasowych. Swj dorobek hodowlany zaprezentowao 79 hodowcw, wystawiajc prawie 1400 eksponatw w tym 1179 gobi w 76 rasach, ponad 150 szt. drobiu ozdobnego, pawie, baanty, krliki, winki morskie i egzotyk. Oceny eksponatw dokonao 11 sdziw, ktrzy przyznali 38 tytuw ?Zwycizca w rasie" oraz 40 tytuw ?Wyrniony w rasie?, w 32 rasach przyznano nagrody za kolekcje. Wrczono szereg nagrd specjalnych:

 • CHEMPION Wystawy Chema 2012 (puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Chema) ? Garacz Norwicki - 97pkt. hod. Adam Krawczyk
 • Najwyej oceniona kolekcja wystawy (puchar ufundowany przez p. Boen Szprynieck) ? Niemiecki Wystawowy -381 pkt. hod. Janusz Waszewski
 • Najwyej oceniony ?Wyrniony w rasie? (puchar ufundowany przez Wjta Gminy Unisaw) ? Sebrytka ? 96 pkt. hod. Piotr Baran
 • Najwyej oceniony eksponat mieszkaca Wbrzena (puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Wbrzena) ? Karzeek Polski ? 95 pkt. hod. Wojciech Gralski
 • Za pokaz ?duej egzotyki?(nagroda ufundowana przez producenta pucharw) ? hod. Piotr Baran i Edmund Cieliski
 • Wyrnienie w grupie gobi strukturalnych (nagroda ufundowana przez sdziego p. Jzefa Szczepaniaka) ? Perukarz- 95pkt. hod. Tomasz Zmura
 • Nagroda Prezesa Chemyskiego Klubu Hodowcw Gobi Rasowych za zaangaowanie w prace klubu ? Jerzy Osiski.

Najliczniej reprezentowane rasy gobi to: Garacz Pomorski 100 szt., Kapucyn Staroholenderski 71 szt., King 70 szt. Tradycyjnie najwicej ptakw zaprezentowano w grupach dte-244 szt., uformowane-217 szt. i strukturalne-210 szt.. Poza liczn i bardzo zrnicowan stawk gobi zwiedzajcy w przestronnych piknie przygotowanych wolierach mogli podziwia midzy innymi: Pawie, Uszaki, Baanty, krliki i winki morskie w kilku rasach, kaczki Mandarynki i Karolinki, papugi i kanarki. Zaprezentowano dugoogoniaste kury rasy Feniks, miniaturowe Brodacze Antwerpskie, Bantamki, Sebrytki oraz orientalne Chabo i olbrzymie Kochiny. Nie zabrako polskich ras drobiu: Zielononki, Karzeka Polskiego, Gooszyjki. Zwiedzajcy mieli okazje podziwia unikalne Kury siwe, Olniaki himalajskie oraz azjatyckie dugopiejce Totenko. Dla najmodszych przygotowano kcik w ktrym patrzc na zwierzta mogli pokolorowa wybrane przez siebie obrazki zwierzt. Pod okiem hodowcw dzieci mogy take samodzielnie nakarmi, pogaska krliki miniaturowe i winki morskie.

W wystawie, poza kolegami z macierzystej organizacji, uczestniczya liczna grupa hodowcw z stowarzysze z Pelplina, Grudzidza, Torunia, Bydgoszczy, Malborka, wszystkim hodowcom ktrzy zaprezentowali swoje ptaki na naszej wystawie dzikujemy za wsparcie i mamy nadziej, e spotkamy si w kolejnym sezonie wystawowym.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i yczymy sukcesw hodowlanych w 2013 roku.

Galeria z wystawy

Uwaga !!!

Podczas obliczania kolekcji w Garaczu Pomorskim bdnie policzono II i III miejsce (policzono kolejne gobie a powinny zosta uwzgldnione ZW i WR), przepraszamy za zaistnia sytuacj. Prawidowa punktacja:

 • I miejsce - Tomasz Jasiski 380 pkt.
 • II miejsce ? Mariusz Stanisawczyk 378 pkt. i ZW - niebieski groch
 • III miejsce ? Stosik Marian 378 pkt. i WR - biay
 
Sukces naszego kolegi!!! PDF Drukuj Email

Jest mi niezmiernie mio poinformowa o sukcesie naszego klubowego kolegi Wojciecha Gralskiego,ktry poza hodowl gobi rasowych i drobiu ozdobnego, zajmuje si take hodowl kanarka harceskiego. Kolega Wojciech w dniach 22-25 listopada 2012r w Bydgoszczy bra udzia w Konkursie Kanarka Harceskiego o puchar Prezesa PZHKiPE(Polskiego Zwizku Hodowcw Kanarkw i Ptakw Egzotycznych) i na 24 kolekcje konkursowe zaj I miejsce jednoczenie uzyskujc 2 dodatkowe nagrody za najlepsze flety i dzwonki dte konkursu!!!

Kolega Wojciech idc "za ciosem" 2 tygodnie pniej zaprezentowa kolekcje swoich wietnych piewakw na 75 Ornitologicznych Mistrzostwach Polski ? Czelad, 2-9.12.2012 tam pord 49 kolekcji konkursowych jego przeciwnikami byli wielokrotni mistrzowie polski a nawet wice mistrz wiata. Po raz kolejny ptaki Kolegi Wojtka nie zawiody i po niezwykle zacitej rywalizacji Wojtek uzyska tytu Mistrza Polski w konkursie piewu Kanarka Harceskiego!!!!

Majc wiadomo tego, i hodowla kanarkw harceskich wymaga wiele cierpliwoci, dowiadczenia hodowlanego oraz doskonaego suchu, umiejtnoci prawidowej selekcji i doboru ptakw konkursowych z wyrazami naleytego szacunku serdecznie gratulujemy tak wybitnych osigni.

Relacja z konkursw i wyniki kanarkw na stronach:

http://www.kanarek.pl.tl/2012-Konkurs-kanarka-harce%26%23324%3Bskiego-o-Puchar-Prezesa-PZHKiPE-_-WYNIKI.htm

http://pfo.info.pl/images/stories/OMP2012/Katalog_OMP2012.pdf

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3